ROMÂNIA

TERMENI DE UTILIZARE

Bine aţi venit!

Aceşti termeni de utilizare contractuali între dumneavoastră şi Zoetis Inc (denumită în continuare “Zoetis”) guvernează folosirea de către dumneavoastră a site-ului www.zoetis.ro (denumit în continuare “Site”).  Prin accesarea sau utilizarea Site-ului, confirmaţi că aţi citit şi înţeles şi că aţi acceptat, fără excepţii sau limitări, aceşti termeni de utilizare contractuali, precum şi  Politica de confidenţialitate a companiei noastre, inclusă în acest document prin trimitere.

În cazul în care nu doriţi să acceptaţi aceşti termeni de utilizare, nu veţi putea accesa acest Site.

Zoetis Terms of Use_RO.docx

Vă rugăm să citiți și Politica noastră de Cookie.

Termeni de Utilizare

 1. Utilizarea site-ului web. Informaţiile cuprinse pe acest site sunt furnizate doar în scop de informare generală şi instruire. Anumite secţiuni ale acestui site web sunt destinate unor categorii specifice, precum angajaţi, clienţi şi acţionari Zoetis, ca şi membri ai comunităţii medicale şi ai publicului larg. Accesul şi utilizarea informaţiilor cuprinse pe acest site sunt condiţionate de respectarea termenilor de utilizare contractuali. Prin accesarea şi utilizarea acestui site acceptaţi, fără excepţii sau limitări, termenii de utilizare contractuali.
 2. Conţinut. Zoetis va depune toate eforturile posibile pentru a incorpora pe acest site informaţii precise şi actuale, dar nu emite niciun fel de declaraţii sau garanţii cu privire la acurateţea, actualitatea sau exhaustivitatea acestora. Sunteţi de acord să vă asumaţi riscurile legate de accesarea şi utilizarea acestui site şi a conţinutului acestuia. Zoetis declină toate garanţiile indiferent de natura lor, fie acestea directe sau implicite, inclusiv garanţii de vandabilitate sau adecvare la un anumit scop specific. Nici Zoetis şi nici vreo altă parte implicată în crearea, dezvoltarea şi prezentarea acestui site nu vor fi răspunzătoare pentru pagube de niciun fel, incluzând dar fără a se limita la pagube directe, accidentale, corelate, indirecte sau punitive, care derivă din accesarea, utilizarea sau inabilitatea de a utiliza acest site web, sau pentru orice fel de erori sau omisiuni existente în conţinutul acestui site. Această limitare include daune aduse computerului dumneavoastră sau viruşi care l-ar putea infecta.
 3. Despăgubiri. Sunteţi de acord să oferiţi despăgubiri, protecţie şi garanţii companiei Zoetis, funcţionarilor, directorilor, angajaţilor, agenţilor, furnizorilor şi partenerilor terţi împotriva oricăror pierderi, cheltuieli, daune şi costuri, inclusiv onorarii rezonabile pentru servicii juridice, care rezultă din nerespectarea termenelor de utilizare.
 4. Confidenţialitate. Zoetis respectă confidenţialitatea utilizatorilor site-ului său. Vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate Zoetis în care sunt explicate drepturile şi responsabilităţile utilizatorilor în ceea ce priveşte informaţiile care sunt dezvăluite pe acest site.
 5. Site-uri ale unor terţe părţi şi link-uri către acestea. Acest site web poate conţine link-uri sau referiri către alte site-uri deţinute de terţi care nu se află sub controlul Zoetis. Aceste link-uri sunt furnizate doar din raţiuni de utilitate. În mod similar, acest site web poate fi accesat prin link-uri ale unor terţi care nu se află sub controlul Zoetis. Zoetis nu oferă niciun fel de garanţii sau declaraţii cu privire la acurateţea, actualitatea sau caracterul integral al informaţiilor cuprinse pe astfel de site-uri şi nu va fi răspunzătore pentru daune sau prejudicii, indiferent de natura acestora, care sunt generate de astfel de conţinuturi sau informaţii. Incorporarea de link-uri către terţi nu implică girul sau recomandarea companiei noastre.
 6. Informaţii medicale. Acest site poate conţine informaţii generale despre diverse afecţiuni şi tratamentele lor specifice. Aceste informaţii sunt furnizate doar cu titlu informativ şi nu sunt menite să substituie recomandările medicului veterinar sau ale altui profesionist din domeniul sanitar veterinar. Vizitatorii nu trebuie să utilizeze informaţiile cuprinse pe acest site pentru a diagnostica o anumită problemă sau afecţiune medicală. Ei  trebuie să consulte de fiecare dată medicul veterinar sau un alt specialist din domeniul sanitar veterinar pentru recomandări avizate sau informaţii legate de diagnostic sau tratament.
 7. Declaraţii anticipative. Acest site web conţine declaraţii anticipative referitoare la performanţele financiare sau operative ale companiei Zoetis, planuri şi perspective de afaceri ale acesteia, portofolii de produse şi produse în curs de dezvoltare, declaraţii care implică riscuri şi elemente de incertitudine. Rezultatele concrete pot fi diferite de aşteptările şi proiecţiile exprimate prin acest tip de declaraţii. Aceste riscuri şi incertitudini se referă, printre altele, la incertitudinile inerente cercetării şi dezvoltării din domeniul veterinar; la deciziile autorităţilor de reglementare cu privire la aprobarea şi momentul aprobării cererilor de autorizare pentru punerea pe piaţă a unui medicament şi a cererilor complementare de autorizare, precum şi la deciziile acestora privind etichetarea şi alte aspecte care ar putea afecta disponibilitatea şi potenţialul comercial al produselor Zoetis; dezvoltări competitive; capacitatea de a comercializa cu succes atât produse noi cât şi produse existente; contestări ale validităţii şi conformităţii brevetelor deţinute de Zoetis; orientări către un sistem integrat/dirijat de îngrijiri medicale veterinare şi control al costurilor din domeniul sanitar veterinar; legi şi reglementări guvernamentale cu impact asupra domeniului sanitar veterinar, inclusiv dar fără a se limita la accesul la produse medicinale veterinare, preţul acestora şi condiţii economice generale, precum rata dobânzilor şi fluctuaţiile ratei de schimb valutar.
 8. Informaţii Neconfidenţiale. Conform termenilor şi condiţiilor stabilite prin Politica noastră de confidenţialitate, orice comunicare sau material pe care ni-l trimiteţi prin intermediul internetului sau pe care îl postaţi pe un site Zoetis prin intermediul poştei electronice sau prin alte mijloace de natură similară, spre exemplu întrebări, comentarii, sugestii şi altele de acelaşi fel, sunt şi vor fi considerate ca fiind neconfidenţiale şi Zoetis nu va fi grevată de nicio obligaţie cu privire la informaţiile de acest tip. Zoetis va avea libertatea de a utiliza orice idei, concepte, know-how sau tehnici expuse în astfel comunicări în orice scopuri, inclusiv dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea şi comercializarea de produse.
 9. Mărci comerciale. Toate numele produselor, fie că apar sau nu cu majuscule sau cu simbolul de marcă înregistrată, sunt proprietate Zoetis, a afiliaţilor, a companiilor asociate sau a licenţiatorilor săi sau a asociaţilor săi în participaţiune, cu excepţia unor specificări contrare. Utilizarea sau întrebuinţarea neautorizată a acestor mărci sau a oricăror alte materiale, în afara permisiunilor acordate prin prezentul document, sunt interzise în mod explicit şi pot constitui o încălcare a legii privind drepturile de autor, legea privind mărcile comerciale, legea defăimării şi calomniei, legea cu privire la confidenţialitate şi publicitate, şi regulamente şi statute privind comunicările. Vă rugăm să aveţi în vedere că Zoetis îţi susţine în mod activ şi ofensiv drepturile sale de proprietate intelectuală în măsura maxim admisă de lege.
 10. Drepturi de autor. Întregul conţinut al acestui site face obiectul protecţiei drepturilor de autor. Conţinutul site-urilor Zoetis nu poate fi copiat în alte scopuri decât pentru documentare individuală fără finalităţi comerciale, păstrând toate menţiunile privind drepturile de autor sau alte aspecte legate de proprietate, şi în consecinţă nu poate fi recopiat, reprodus sau redistribuit. Cu excepţia situaţiilor prevăzute în mod explicit mai sus, nu aveţi dreptul să copiaţi, afişaţi, descărcaţi, distribuiţi, modificaţi, reproduceţi, republicaţi sau retransmiteţi nicio informaţie, text sau document cuprins pe acest site web sau orice secţiune a acestuia prin orice mijloace de stocare electronică sau fizică, sau să creaţi lucrări derivate din astfel de imagini, texte sau documente, fără consimţământul exprimat explicit în scris al companiei Zoetis. Nicio afirmaţie cuprinsă în prezentul document nu se va interpreta, prin implicaţie, prin exceptare sau în altă manieră, în sensul conferirii de licenţă sau drepturi cu privire la orice brevet sau marcă înregistrată Zoetis, sau a unei terţe părţi.
 11. Nulitate prin interdicţie legală.  Acest site şi conţinutul său aferent sunt elaborate în conformitate cu legile şi reglementările din SUA. Deşi informaţiile de pe acest site sunt accesibile utilizatorilor din afara teritoriului SUA, informaţiile legate de produsele Zoetis sunt destinate utilizării doar de către persoanele rezidente în SUA. Alte ţări pot avea legi, cerinţe de reglementare şi practici medicale diferite de cele existente în SUA. Acest site conţine link-uri către alte site-uri deţinute de diverse sucursale şi divizii operative ale companiei Zoetis, unele dintre acestea fiind amplasate în afara teritoriului SUA. Site-urile respective pot conţine informaţii al căror domeniu de aplicare este limitat la ţara respectivă. Zoetis îşi rezervă dreptul de a limita furnizarea de produse sau servicii către orice persoană fizică, regiune geografică sau de jurisdicţie şi/sau de a limita cantitatea sau orice produse sau servicii furnizate. Oricare dintre ofertele pentru oricare dintre produsele sau serviciile oferite pe acest site sunt invalide acolo unde legea o interzice.
 12. Legile care guvernează acest site. Acordul privind Termenii de utilizare şi utilizarea de către dumneavoastră a acestui site vor fi guvernate de legile Statelor Unite ale Americii şi de legile statului New York, fără referire la conflictul principiilor juridice. Orice acţiune sau procedură juridică în legătură cu acest site va fi înaintată exclusiv unui tribunal de stat sau federal din jurisdicţia statului New York.
 13. Diverse. Dacă oricare dintre prevederile acestui acord este considerată ilegală, nulă de drept sau inaplicabilă, această prevedere poate fi eliminată fără a afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi. Zoetis îşi rezervă dreptul de a modifica sau elimina materiale de pe site-ul său în orice moment şi la alegerea sa.

CONTACT

Zoetis România S.R.L

Expo Business Park

54A Aviator Popisteanu, Building 2, 1-3rd Floor,

1st District, Bucharest, 012095 Romania

Scrieţi-ne pe e-mail