ROMÂNIA

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Zoetis Romania SRL, cu sediul la adresa Expo Business Park, 54A Aviator Popișteanu, Bloc 2, Etaj 1-3, Sector 1, 012095 București, România (denumită în continuare „Zoetis”, „noi”, „nouă” sau „al nostru”), oferă această Politică de Confidențialitate pentru a descrie practicile noastre în legătură cu informațiile pe care le colectăm dacă ne contactați prin intermediul site-ului. Zoetis este operatorul acestui site și operatorul datelor cu caracter personal colectate.

Ce date cu caracter personal colectăm

Colectăm o serie de date cu caracter personal, adică informații care identifică o persoană sau care se referă la o persoană identificabilă (de exemplu, clienți, vizitatori ai site-ului, medici veterinari, furnizori, proprietari de animale de companie, distribuitori), cum ar fi:

  • Informații de contact și de identificare (cum ar fi numele, adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon, titlul profesional, licențe) pe care ni le furnizați atunci când ne contactați

Cum colectăm datele cu caracter personal

Colectăm date cu caracter personal într-o varietate de moduri, inclusiv:

  • Interacțiuni online: Colectăm date cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin intermediul sistemului nostru IT, inclusiv trimiterea de e-mailuri către noi și comunicarea cu noi

Interacțiunea de mai sus o denumim „Serviciul”.

Colectăm date cu caracter personal pentru a vă oferi Serviciile. Dacă nu furnizați informațiile solicitate, este posibil să nu putem să vă furnizăm Serviciile. Dacă ne dezvăluiți nouă sau furnizorilor noștri de servicii orice date cu caracter personal referitoare la alte persoane în legătură cu Serviciile, declarați că aveți autoritatea de a face acest lucru și de a ne permite să utilizăm informațiile în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

Colectăm date cu caracter personal direct de la dumneavoastră.

De ce colectăm datele cu caracter personal

Colectăm, prelucrăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri comerciale legitime, după cum urmează:

Scop

Descriere

Temeiul legal

Contactarea și comunicarea cu clienții noștri, utilizatorii

Permitem vizitatorilor site-ului să contacteze și
să comunice cu Zoetis folosind datele de
contact furnizate pe site-ul nostru. Prelucrarea
datelor va avea loc în timpul comunicării.

  • Consimțământ (articolul 6 alineatul (1) a) din RGPD
  • Executarea unui contract
  • Interesul legitim

Putem agrega și/sau anonimiza datele cu caracter personal, astfel încât acestea să nu mai fie considerate ca atare. Facem acest lucru pentru a genera alte date pentru uzul nostru, pe care le folosim și le dezvăluim în orice scop, deoarece nu vă mai identifică pe dumneavoastră sau pe orice altă persoană.

De ce dezvăluim datele cu caracter personal

Dezvăluim datele cu caracter personal după cum urmează:

  • Afiliații Zoetis: Dezvăluim datele cu caracter personal afiliaților noștri în scopurile descrise în această Politică de Confidențialitate
  • Prestatorii de servicii: Dezvăluim datele cu caracter personal consultanților noștri, distribuitorilor, producătorilor și altor furnizori terți de servicii, cum ar fi servicii de găzduire a site-urilor, gestionarea și prelucrarea datelor.
  • Parteneri externi: Dezvăluim datele cu caracter personal altor companii care ne sunt parteneri de co-marketing, co-distribuție sau alți parteneri de licență ai Zoetis

De asemenea, partajăm date cu caracter personal pentru a respecta legile și reglementările aplicabile; pentru colaborarea cu autoritățile publice și guvernamentale și cu forțele de ordine; din alte motive legale (cum ar fi pentru a aplica termenii și condițiile noastre și pentru a ne proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea și/sau ale afiliaților noștri, ale dumneavoastră sau ale altora); și în legătură cu o vânzare sau o tranzacție comercială (avem un interes legitim privind dezvăluirea sau transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către o terță parte în cazul oricărei reorganizări, fuziuni, vânzări, asocieri în participațiune, cesiuni, transfer sau altei proceduri de lichidare în totalitate sau în parte a activității, activelor sau acțiunilor noastre, inclusiv în legătură cu falimentul sau proceduri similare).

Transferuri internaționale de date cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi stocate și prelucrate în principal în Statele Unite și în Costa Rica. Prin utilizarea Serviciilor, înțelegeți că informațiile dumneavoastră pot fi transferate în țări din afara țării de reședință, inclusiv Statele Unite ale Americii, care pot avea reguli de protecție a datelor diferite de cele din țara dumneavoastră.

Unele țări care nu fac parte din Spațiul Economic European (SEE) sunt recunoscute de Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor conform standardelor SEE (lista completă a acestor țări este disponibilă aici: https://ec.europa.eu/info /law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en ).  Pentru transferurile din SEE către țările care nu sunt considerate adecvate de către Comisia Europeană, am pus în aplicare măsuri adecvate, cum ar fi Clauzele Contractuale Standard adoptate de Comisia Europeană pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Puteți obține o copie a acestor măsuri contactându-ne în conformitate cu secțiunea „Contactați-ne” de mai jos.

Utilizarea modulelor cookie și a altor tehnologii similare

Pentru mai multe informații despre modul în care folosim modulele cookie, vă rugăm să consultați Setări module cookie.

Opțiunile dumneavoastră de confidențialitate

Pe măsură ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră, vă informăm că aveți întotdeauna opțiunea de a vă revoca consimțământul trimițându-ne un e-mail la adresele de e-mail de contact publicate pe site-ul nostru. Aceasta înseamnă că, după primirea e-mailului dumneavoastră de revocare, nu avem voie să vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal decât în scopurile impuse de lege.

Cum protejăm datele cu caracter personal

Căutăm să folosim măsuri organizatorice, tehnice și administrative rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal în cadrul organizației noastre. Din păcate, niciun sistem de transmisie sau stocare a datelor nu poate fi garantat a fi 100% sigur.  Dacă aveți motive să credeți că interacțiunea dumneavoastră cu noi nu mai este sigură, vă rugăm să ne informați imediat în conformitate cu secțiunea „Contactați-ne” de mai jos.

Utilizarea serviciilor de către copii

Site-ul web nu este adresat persoanelor cu vârsta sub optsprezece (18 ani) și nu colectăm cu bună știință date cu caracter personal de la persoane sub 18 ani.

Site-uri care aparțin terților

Această Politică de Confidențialitate nu abordează confidențialitatea, informațiile sau alte practici ale oricărei terțe părți, inclusiv părți care operează orice site sau serviciu către care site-ul are legături, iar Zoetis nu este responsabilă pentru acestea. Includerea unui link pe site nu implică aprobarea de către Zoetis sau de către afiliații noștri a site-ului sau serviciului asociat prin astfel de link-uri.

Date cu caracter personal sensibile

Cu excepția cazului în care solicităm acest lucru, vă rugăm să nu ne trimiteți și să nu ne dezvăluiți date personale sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, opinii politice, religie sau alte convingeri, sănătate, caracteristici biometrice sau genetice, antecedente penale sau apartenența la un sindicat) pe sau prin intermediul site-ului sau în alt mod.

Perioada de păstrare

Păstrăm datele cu caracter personal pe durata relației noastre cu dumneavoastră și comunicării între noi. În plus, putem păstra datele cu caracter personal în cazurile în care există o obligație legală.

Opțiuni și acces, drepturile persoanei vizate

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în calitate de persoană vizată, puteți solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal (puteți solicita informații de la Zoetis, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate. Puteți cere informații despre circumstanțele prelucrării datelor, inclusiv dacă Zoetis aplică luarea automată a deciziilor, precum și crearea de profiluri și care este logica acesteia), puteți solicita corectarea sau rectificarea, actualizarea, suprimarea, restricționarea (prin indicarea clară a caracterului limitat a prelucrării datelor și prin asigurarea prelucrării separate a altor date), sau ștergerea (în ceea ce privește prelucrarea datelor descrise în această notificare vă puteți exercita dreptul la ștergere numai dacă datele nu sunt necesare pentru exercitarea obligațiilor noastre legale) datelor dumneavoastră cu caracter personal, opunerea sau renunțarea la prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă doriți să solicitați să primiți o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul transmiterii acesteia către o altă companie (în măsura în care aceste drepturi vă sunt furnizate în baza legislației aplicabile), vă rugăm să ne contactați la privacy@zoetis.com ,  sau ne trimiteți o scrisoare la adresa firmei noastre (Expo Business Park, 54A Aviator Popișteanu, Bloc 2, Etaj 1-3, Sector 1, 012095 București, Romaniazoetisromania@zoetis.com). Vom răspunde solicitării dumneavoastră în conformitate cu legislația în vigoare.

Persoana vizată poate contacta Zoetis folosind adresa noastră poștală: Zoetis Romania SRL, cu sediul la Expo Business Park, 54A Aviator Popișteanu, Bloc 2, Etaj 1-3, Sector 1, 012095 București, Româniazoetisromania@zoetis.com sau adresa de e-mail: privacy@zoetis.com.

Zoetis va da curs solicitării persoanei vizate în termen de o lună de la primire. Dacă este necesar, Zoetis poate să prelungească acest termen cu încă două luni, ținând cont de complexitatea cererii și de numărul de solicitări primite. Zoetis va informa persoana vizată cu privire la termenul limită, indicând motivele întârzierii, în termen de o lună de la primirea cererii.

Depunerea unei Plângeri

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. De regulă, în acest scop puteți contacta autoritatea de supraveghere de la locul de reședință obișnuit, locul de muncă sau locul presupusei încălcări. Informațiile de contact ale autorității locale de supraveghere sunt: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul Magheru nr.28, 30, Sector 1, București. T +40 318 059 211 F +40 318 059 602 site: www.dataprotection.ro . De asemenea, puteți contacta autoritatea principală de supraveghere a Zoetis la https://www.dataprotection.ie/.

Actualizări ale acestei Politici de confidențialitate

Legenda „Actualizare” de la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate indică data ultimei revizuiri a acestei Politici de confidențialitate.  Modificările intră în vigoare la publicarea Politicii de confidențialitate revizuite pe site. 

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări despre această Notificare de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la Zoetis România SRL, cu sediul la Willbrook Platinum Business and Convention Center, Sos. București-, Ploiești, nr. 172-176, clădirea B, etajul 5, Biroul 3, sector 1, România zoetisromania@zoetis.com sau privacy@zoetis.com.

Actualizare: Martie 2022

CONTACT

Zoetis România S.R.L

Expo Business Park

54A Aviator Popisteanu, Building 2, 1-3rd Floor,

1st District, Bucharest, 012095 Romania

Scrieţi-ne pe e-mail